Beleid hoogbegaafdheid

Bent u voornemens om beleid te maken op het gebied van hoogbegaafdheid? Bij Sterk Vooruit is de kennis aanwezig om u hierbij te adviseren.

Bij het maken van beleid komen verschillende aspecten aan bod. Ten eerste is de visie van de school een belangrijke factor. Vanuit deze visie ontwikkelt u met het team het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen welke doelen u heeft met het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Wanneer u dit met het team bepaald heeft zal er gekeken worden naar de verdere invulling van het beleid om uiteindelijk te komen tot de uitvoering en het waarborgen van alle afspraken die zijn gemaakt tijdens het proces.

Om dit traject in goede banen te leiden, kan ik u ondersteunen. We maken een leidraad waarlangs we kunnen werken. Mogelijk heeft u zelf al het traject uitgestippeld en heeft u alleen advies nodig over een bepaald onderwerp of hebben leerkrachten aangegeven gecoacht te willen worden in de klas om hun klassenmanagement op dit vlak nog verder te verfijnen.

Welke wensen u heeft op het gebied van het maken van beleid op hoogbegaafdheid kunnen we bespreken in een kennismakingsgesprek. Wanneer u contact opneemt kunnen we hiervoor een afspraak inplannen.