Studiedagen

Om de kennis van het onderwijsteam te vergroten verzorg ik workshops op studiedagen. Er zijn verschillende thema’s die aan bod kunnen komen. Door de nieuwe kennis verandert je focus, doordat je meer ziet kun je jouw leerling nog beter helpen.

Mindset

Wanneer we het over mindset hebben, hebben we het over de overtuiging die een kind (of volwassenen) heeft over zijn kunnen. Binnen de mindset theorie spreken we over een ‘vaste’ en een ‘groei’ mindset.

In de workshop vertel ik wat mindset inhoud, hoe je er je voordeel mee kunt doen in het onderwijs, maar ook dat er geen goede of slechte mindset is. Het gaat erom wat wanneer helpt. In dit geval: wat helpt in het onderwijs?

Executieve functies

Tijdens de workshop ga ik uit van de 11 executieve functies zoals omschreven door Dawson & Guare. Er wordt uitgelegd welke executieve functies er zijn en wat zij inhouden. Daarnaast wordt er gekeken naar welke functies belangrijk zijn op school en hoe wij kinderen kunnen helpen in het verder ontwikkelen van deze functies. Maar we bespreken ook dat we er niet vanuit mogen gaan dat álle functies bij iedereen even ver ontwikkeld zijn en dat de functies ook nog niet uitontwikkeld kunnen zijn op de basisschool.

Hoogbegaafdheid

Gaat u aan de slag met onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Of wilt u de kennis van het team weer even opfrissen, omdat er veel nieuwe medewerkers zijn? In de workshop Hoogbegaafdheid wordt de theorie uiteengezet en gekoppeld aan de praktijk. De studieochtend of -middag kan verschillend ingevuld worden. Ik kan mij richten op algemene informatie, waarbij verschillende onderwerpen kort voorbij komen, maar we kunnen ook inzoomen op signalering, compacten en verrijken in de klas, de 7 uitdagingen, klassenmanagement, of leren-leren.

Beelddenken

In het onderwijs zijn er kinderen die een voorkeur hebben voor het beeldend verwerken van leerstof. Zij geven er de voorkeur aan om woorden niet te hakken en te plakken, maar het woordbeeld op te slaan. Soms verloopt hierdoor de leesontwikkeling langzamer dan bij het gemiddelde kind. Ook op het gebied van rekenen en automatiseren van sommen tot 20 en de tafels kunnen deze kinderen opvallen. Zij leren meestal automatiseren door de tafels te visualiseren. Voor deze kinderen kan het fijn zijn als de leerkracht kan inspelen op hun manier van leren. Ook voor kinderen die gemengde leerstijlen hebben kan het bij sommige vakken fijn zijn om ‘anders’ de leerstof aangeboden te krijgen.
Als leerkracht is het fijn om het inzicht te hebben dat sommige kinderen een andere leerstijl hebben, maar zeker niet minder goed kunnen leren. Ze leren alleen anders. Deze workshop voegt inzicht en tools toe aan de toolbox van de leerkracht.

Wilt u graag op uw studiedag een workshop laten verzorgen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, daarin kunnen we de wensen van de school bespreken en tot een passend aanbod komen.