Voor scholen

Sterk Vooruit biedt scholen begeleiding, workshops en informatieavonden. Thema’s zijn mindset, hoogbegaafdheid, executieve functies en beelddenken.

Kennis van leerkrachten vergroten is een belangrijke voorwaarde om het onderwijs kwalitatief op een hoog niveau te houden. Veel scholen kiezen ervoor studiedagen zo in te richten dat leerkrachten geschoold worden en de opgedane kennis direct ingezet kan worden.

Daarnaast werkt de school samen met ouders. Ouders kennen hun kind en ook zij willen het beste voor hen. Ouders willen samen met de school zorgen dat hun kind voorbereid wordt op zijn schoolcarrière en de volwassenheid. Een vorm van contact met ouders is het verzorgen van informatieavonden .

Zowel voor workshops op studiedagen als voor ouderinformatieavonden kunnen de thema’s hoogbegaafdheid, mindset, executieve functies en beelddenken ingezet worden.

Veel scholen zien dat de meer- en hoogbegaafde kinderen een ander aanbod nodig hebben. Zij willen niet over één nacht ijs gaan bij het maken van beleid. Met mijn kennis en ervaring kan ik de school ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod.

De leerbegeleiding die ik in mijn praktijk aanbied kan door scholen ook ingekocht worden, of aangevraagd worden op basis van een arrangement. Voor een offerte kunt u contact opnemen.