Didactisch onderzoek

Niet elk (vermoedelijk)hoogbegaafd kind laat op school zien wat hij al kan en geleerd heeft. Het kind heeft zich aangepast en kan onderpresteren. Het kan ook zijn dat een kind juist vastloopt op sommige vlakken, omdat het met de eigen aangeleerde strategieën niet verder komt. In beide gevallen kan dit spanning opleveren, op school en/of thuis.

Door een didactisch onderzoek kunnen we in kaart brengen waar het kind staat in zijn didactische ontwikkeling. Wat wordt beheerst? Wat zal nog geleerd moeten worden? Zijn er hiaten? Welke strategieën worden er gebruikt?

Het onderzoek wordt afgenomen door gebruik te maken van de BOOM schoolvaardigheidstoetsen rekenen en wiskunde, hoofdrekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, tempo-test automatiseren. Voor spelling wordt gebruik gemaakt van de EMT en de Klepel.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een verslag gemaakt over de uitkomsten. Het wordt duidelijk wat het didactisch niveau van uw kind is, welke onderwijsbehoeften er zijn, er worden adviezen voor school opgesteld. In een gesprek zal het onderzoeksverslag aan de ouders worden toegelicht.

Indien gewenst kan er een adviesgesprek met school plaatsvinden. (Hier zijn aanvullende kosten aan verbonden)