IK LEER ANDERS

De training ‘Ik leer anders’ is een methode speciaal ontwikkeld voor kinderen die informatie opslaan via beelden, ook wel beelddenkers genoemd.

De basistraining bestaat uit minimaal 4 sessies van ongeveer 1 uur en wordt door mij gegeven als gecertificeerd coach. Het is voor de voortgang van belang dat de ouders ook op de hoogte zijn van de aangeboden technieken, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen bij het thuis oefenen en leren. Hiervoor wordt tijdens de sessies gebruik gemaakt van het ‘Ik leer anders’ werkboek (inbegrepen). Ook met de ZoetermeerPas kunt u deze training volgen.

Tijdens de training komen verschillende leergebieden aan bod zoals spelling, lezen, tafels, sommen maken en klokkijken. Daarnaast is het mogelijk om vanaf groep 3 woordpakketten van spelling in te oefenen via een speciaal ontwikkeld online programma, de ‘Online trainer Ik leer anders’.

Korte achtergrondinformatie over beelddenken
Veruit de meeste mensen in westerse landen leren via het gehoor, dus auditief. Toch zijn er ook veel kinderen die informatie opslaan in beelden, dus visueel. Deze kinderen kunnen op school meer moeite hebben met het eigen maken van de leerstof. De methoden (boeken) op school zijn namelijk geschreven vanuit het idee dat kinderen leren door taal en niet door (woord)beelden. Beelddenkende kinderen kunnen hierdoor de informatie niet altijd goed begrijpen en opslaan. Daardoor kunnen ze een leerachterstand krijgen, of kan er worden gedacht aan dyslexie en/of dyscalculie.
(Bron:www.ikleeranders.nl)

Tijdens de training leren u en uw kind hoe het beste de leerstof opgeslagen kan worden, hopelijk wordt daardoor het leren weer iets leuker.

Bent u benieuwd of uw kind een beelddenker is, doe dan de volgende test.