Peer&Leergroep ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer jonge kinderen een grote voorsprong laten zien in hun ontwikkeling, kan een peer&leergroep ontwikkelingsvoorsprong een fijne plek zijn waar zij kunnen optrekken met ontwikkelingsgelijken.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong laten dit al heel vroeg zien. Net als alle kinderen ontwikkelen zij zich sprongsgewijs, maar dit gaat grotendeels wel sneller dan de verwachte ontwikkeling op een bepaalde leeftijd. 

Signalen van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen kunnen o.a. zijn:

 • veel willen weten en doorvragenPeergroup kleuters met ontwikkelingsvoorsprong
 • grote diepgaande interesse in een bepaald onderwerp
 • snelle denkstappen maken
 • snel details zien/veranderingen erin opmerken
 • ingewikkelde bouwwerken (voor oudere leeftijden) kunnen maken
 • creatieve oplossingen bedenken, die niet altijd voor de hand liggen
 • mogelijk al vroeg geïnteresseerd zijn in letters en/of cijfers
 • zeer goed geheugen, gaat ver terug met herinneringen

Het is bij jonge kinderen ook heel belangrijk te kijken naar de zijnskenmerken (Tessa Kieboom):

 • Perfectionistisch: alles goed willen maken, precies na willen maken, te veel van zichzelf verwachten
 • Rechtvaardig: heel eerlijk zijn, beloftes nakomen en verwacht dit ook van anderen, boos worden als iets niet eerlijk is (in zijn ogen)
 • Autonoom: zeer zelfstandig, het voortouw nemen
 • Sensitief: zeer gevoelig voor zintuigelijke en/of cognitieve prikkels
 • Kritisch: zegt waar het op staat, gaat in discussie, maar kan ook al goed op eigen (en andermans) handelen reflecteren
Soms merk je als ouder bij je jonge kind met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong, dat het zich gaat aanpassen aan de norm van de groep waar het in terecht komt. Dit kan leiden tot teruggetrokken gedrag of juist clownesk gedrag. Vaker komen ouders bij mij dat hun kind op school voorbeeldig gedrag laat zien (‘we zouden er wel 10 van in de klas willen hebben’), maar thuis hun frustratie eruit komt. Het is ook heel vermoeiend om je de hele dag aan te passen. 
Internaliserende kinderen kunnen al tekenen van beginnend perfectionisme of faalangst laten zien als zij niet gezien worden. 
Voor deze kinderen is het extra fijn als zij met ontwikkelingsgelijken kunnen optrekken en samen leren. 

Het doel van de Peer&Leergroep: 

 • Ontmoeting met ontwikkelingsgelijken, herkenning.
 • Werken aan mindset en een reëel zelfbeeld door bijvoorbeeld spel.
 • Leren in de zone van naaste ontwikkeling door interessante projecten

Praktische informatie:

 • Start: woensdag 11september (bij voldoende aanmeldingen)
 • groepsgrootte 4 kinderen
 • snelle denkers uit groep 1/2 en 3/4 (2 verschillende groepen)
 • Periodes van 5 weken 
 • Een intake vooraf met ouders en kennismaking met het kind
  (alleen wanneer het kind niet bekend is bij Sterk Vooruit)

Tijdens een periode (5 weken) zullen we spelend en ontdekken leren. Er kunnen één of meer onderwerpen aan bod komen, bijvoorbeeld natuur, jaargetijden, emoties e.d. We leren ook over mindset, doorzetten als het niet lukt zoals je bedacht hebt, we leren dat fouten maken mag (en ons vaak juist een stap verder brengt) en nog veel meer.

Ook is er ruimte om te spelen, want tijdens spel leer je ook een heleboel. Veel executieve functies worden juist geoefend als er gespeeld wordt, er zijn gezelschapsspellen en kleinere spellen voor 1 a 2 spelers. Tijdens de inloop en pauze kan er natuurlijk ook vrij gespeeld worden. 

Aanmelden? Neem contact op!