Remedial Teaching

Wanneer leren lezen, rekenen of spellen moeilijkheden oplevert kan remedial teaching uitkomst bieden. ​

De remedial teacher inventariseert vooraf waar de leerling moeite mee heeft. Dit kan door middel van toetsen, observaties en/of overleg met de school. Wanneer de moeilijkheden in kaart zijn gebracht zal de remedial teacher een handelingsplan maken. In dit plan wordt aangegeven waar de moeilijkheden liggen, hoe hier aan gewerkt zal worden en zullen er (tussen)doelen gesteld worden. Vaak wordt van tevoren aangegeven hoeveel lessen er zijn, waarna er een (tussen)evaluatie plaatsvindt.

Soms blijkt tijdens een tussenevaluatie dat het handelingsplan bijgesteld dient te worden. Na deze tussenevaluatie volgt weer een aantal lessen waarna de leerbegeleiding in zijn geheel wordt geëvalueerd. In deze eindevaluatie wordt gekeken of de hulp afgerond kan worden of dat er mogelijk nog andere hulp nodig is.

Bij remedial teaching is contact met school belangrijk, daarom zal er altijd toestemming gevraagd worden om te mogen overleggen met school.

Meestal ziet een behandeltraject er als volgt uit:

  • Intake
  • Onderzoek
  • Handelingsplan opstellen
  • Lessen
  • Tussenevaluatie, evt. bijstellen handelingsplan
  • Lessen
  • Eindevaluatie
  • Einde leerbegeleiding, eventueel inventarisatie vervolghulpvraag.

Heeft de school remedial teaching geadviseerd, of denkt u dat uw kind remedial teaching kan gebruiken? U kunt vrijblijvend contact opnemen.

Remedial teaching is geen bijles. Het verschil met bijles zit in het onderzoek vooraf en de mate van problematiek waar de leerling tegen aanloopt. De hulp is ook intensiever.